Nederlandse versie making business work for society

Gastblog Willem Lageweg, directeur MVO Nederland: MVO hoort, moet en loont

mei 20, 2007

In de blog “MVO geen Paard van Troje” geeft Triple Value een reactie op een stuk van André Nijhof (Nijenrode Universiteit) in het Financieele Dagblad. Zij geven beiden hun visie op de motieven voor maatschappelijk verantwoord ondernemen en de wijze waarop de overheid daarop moet inspelen. Waar ethicus Nijhof benadrukt dat andere dan louter economische waarden bij MVO meer centraal moeten staan, beargumenteert Triple Value dat het economisch paradigma voor bedrijven de enige realistische weg is. Beiden hebben deels gelijk; maar beiden zijn in hun visie ook te eenzijdig.

In de blog “MVO geen Paard van Troje” geeft Triple Value een reactie op een stuk van André Nijhof (Nijenrode Universiteit) in het Financieele Dagblad. Zij geven beiden hun visie op de motieven voor maatschappelijk verantwoord ondernemen en de wijze waarop de overheid daarop moet inspelen. Waar ethicus Nijhof benadrukt dat andere dan louter economische waarden bij MVO meer centraal moeten staan, beargumenteert Triple Value dat het economisch paradigma voor bedrijven de enige realistische weg is. Beiden hebben deels gelijk; maar beiden zijn in hun visie ook te eenzijdig.
De praktijk laat zien dat ondernemers vanuit een drietal motieven met MVO aan de slag gaan: omdat het hoort, omdat het moet of omdat het loont. Soms is één van die motieven dominant, maar in de meeste gevallen is een mix van drijfveren aan de orde.
Al lang zijn er ondernemers die vanuit persoonlijke ethiek hun ondernemerschap ten dienste stellen van de samenleving. Veel coöperaties zijn vanuit dit soort overwegingen ontstaan, maar ook in familiebedrijven en het MKB komt men dit soort drijfveren vaak tegen.
Voor deze groep ondernemers is MVO vanzelfsprekend. Zij hebben geen behoefte aan regels. MVO hoort gewoon.
Een tweede impuls voor MVO is druk van buiten; van actiegroepen of van dreigende wetgeving. Deze druk heeft veel ondernemers in beweging gebracht, en dat zal ook in de toekomst zo zijn. Shell begon aan MVO na Brent Spar en de bouwsector ging ermee aan de slag na de veroordelingen van de geheime prijsafspraken. Dit soort voorbeelden tonen aan dat veel ondernemers aan MVO beginnen “omdat het moet”. Een zeer actueel voorbeeld zijn de autofabrikanten die onder druk van heffingen op CO2 uitstoot pas nu versneld aan de slag gaan met energiezuinige motoren.
En tenslotte zijn er steeds meer ondernemers die zien dat MVO loont. Men begint te beseffen dat MVO leidt tot kosten- en risicoreductie, dat steeds meer consumenten duurzaamheid laten meewegen in hun koopgedrag, dat medewerkers liever bij een MVO bedrijf werken, dat kapitaalverschaffers op meer factoren gaan letten dan louter op winstverwachtingen.
De overheid doet er goed aan te beseffen dat deze variëteit aan motieven ook om gevarieerde beleidsmaatregelen vraagt. Naast voorbeeldgedrag, bijvoorbeeld bij het eigen inkoopbeleid, en consistentie, is een belangrijk aspect het bevorderen van eerlijke kansen voor ondernemers die klimaat, milieu en sociale factoren zwaarder laten meewegen dan louter door de wet vereist. Op die manier wordt zowel eerlijke marktwerking gestimuleerd als ook recht gedaan aan hogere doelen dan louter financiële overwegingen. En daarmee zijn zowel duurzaamheid als de economie gediend.

Willem Lageweg
Directeur MVO Nederland