English version making business work for society

PRI viert tiende verjaardag. Wij maakten onafhankelijke evaluatie van mijlpalen en uitdagingen.

De opdracht

De globale investeringssector heeft een belangrijke rol in onze economie; het is een kanaal om via spaartegoeden door effectief management en rentmeesterschap  verstandig te investeren voor de lange termijn. Het PRI initiatief is ontstaan rondom de notie dat er in de sector te weinig rekening gehouden werd met duurzaamheid en de zogeheten ‘environmental, social and governance’ (ESG) factoren. In de afgelopen tien jaar heeft de organisatie meer dan 1500 investeerders en experts bij elkaar gebracht, met als doel bij te dragen aan de ontwikkeling van een duurzaam globaal financieel systeem.

Aan de hand van 40 interviews, een survey ingevuld door meer dan 450 belanghebbenden en uitgebreid literatuuronderzoek hebben we de impact van de PRI over het laatste decennia geanalyseerd en aanbevelingen gegeven voor de toekomst.

Het onafhankelijke rapport

PRI verdient veel lof voor het feit dat in 10 jaar verantwoord beleggen stevig op de agenda is gekomen. De PRI is hét platform van investeerders op dit terrein en is succesvol in het uitwisselen van best practices, kennisontwikkeling en –verspreiding en het vergroten van het bewustzijn over (het belang van) verantwoord beleggen.

Tegelijkertijd kan gesteld worden dat de daadwerkelijke integratie van verantwoord beleggen in kernprocessen nog diepgang mist.  De PRI en de bij haar aangesloten partijen moeten nog een tandje bijzetten om deze verandering daadwerkelijk te realiseren. Het rapport geeft drie aanbevelingen.

Ten eerste moet er meer consensus zijn over waar de PRI voor staat en de consequenties die dit heeft voor de aangesloten investeerders. Daarnaast PRI moet meer focus aanbrengen in haar activiteiten: de breedte van haar agenda maakt dat de organisatie niet altijd effectief is. Ten derde wordt gesteld dat het rapportageproces van de PRI waarmee de betrokken investeerders verantwoording afleggen waarschijnlijk kan worden verbeterd door meer samen te werken met op rapportage gerichte organisaties als de GRI of de IIRC. Dit zal een verminderde werklast betekenen voor veel betrokkenen omdat men minder verschillende rapportages moet invullen. Tegelijkertijd zal het ook de kwaliteit van de rapportage verder verbeteren en dus de ‘race naar de top’ beter reflecteren.

Vervolg

De resultaten van de impact evaluatie zullen door de PRI gebruikt worden in een bredere stakeholder consultatie over de toekomst van verantwoord investeren, de impact die de industrie beoogt en welke rol de PRI kan spelen om de gewenste impact te realiseren.

Voor de link naar ons rapport klik hier. Voor de link naar de website van PRI klik hier

 

Ter gelegenheid van ons tienjarig bestaan vroegen wij Steward Redqueen om de performance van onze organisatie onafhankelijk te evalueren. Het doel was om input te krijgen voor de consultatie van onze leden en andere stakeholders over de strategische richting van de PRI. Steward Redqueen heeft een sterk rapport afgeleverd dat reflecteert op de successen maar ook waardevolle aanbevelingen geeft voor de toekomst. Het is een uitdaging om de essentie van 10 jaar PRI in 30 pagina’s samen te vatten. We waarderen het eindresultaat en de samenwerking met het Steward Redqueen team.
Matthew McAdam
Hoofd Communicatie
Matthew McAdam