English version making business work for society

Wij hebben geholpen met de oprichting van een Ronde Tafel voor Duurzame Financiering in Paraguay

De opdracht

Vier grote banken in Paraguay (Banco Continental, Banco Regional, Sudameris Bank en Visión Banco) hadden allen ESG risicomanagement systemen geïmplementeerd om duurzaamheidsrisico’s in hun portfolio te beheersen. Maar hoewel deze systemen vergelijkbaar waren (Steward Redqueen assisteerde alle vier banken), wilden de banken hun duurzaamheidseisen voor klanten harmoniseren. Bovendien wilden ze hun krachten bundelen om samen met klanten de duurzaamheidsvraagstukken in Paraguay aan te pakken. Tijdens een bijeenkomst met de CEO van ontwikkelingsbank FMO ontstond het idee om een sectorbreed duurzaamheidsinitiatief op te zetten.

De oplossing

De vier banken en FMO hebben Steward Redqueen verzocht te helpen bij het opzetten van de Ronde Tafel voor Duurzame Financiering; een platform voor samenwerking en kennisdeling over duurzaam financieren tussen de deelnemende banken. Aan de basis van dit initiatief staat een aantal principes voor duurzame financiering waar alle banken zich aan houden.

Om het effectieve functioneren van de Ronde Tafel te waarborgen, heeft Steward Redqueen geholpen bij het bestuurlijk ontwerp van het initiatief en met de definitie van haar doelen, activiteiten en regels. Vanaf 2014 is de Ronde Tafel opengesteld voor lidmaatschap van andere banken in Paraguay. 

De voordelen

De Ronde Tafel heeft drie duidelijke voordelen opgeleverd. Ten eerste heeft het een level playing field gecreërd voor de vier oprichtende banken en de sector als geheel ten aanzien van de duurzaamheidseisen die zij aan klanten stellen. Ten tweede heeft het de banken een platform bezorgd voor toenadering tot klanten, het bespreken van duurzaamheidsaspecten en het identificeren van nieuwe financieringsmogelijkheden. Ten derde heeft het platform de vier banken geholpen om zich te positioneren als moderne instellingen met een oog voor hun maatschappelijke verantwoordelijkheid als financiële instelling.

Steward Redqueen’s steun aan de Ronde Tafel was essentieel. Zij hebben de vertaling van het abstracte idee van samenwerking naar een set heldere regels en minimum standaarden gefaciliteerd. Deze regels en standaarden zijn strategische pilaren van het initiatief in de financiele sector in Paraguay. Dankzij de goede relaties die Steward Redqueen heeft opgebouwd met de deelnemende banken, was zij in staat de complexe discussie te faciliteren naar concrete doelen en resultaten.
Mareike Hussels
E&S Officer FMO