English version making business work for society

Wij stelden Heineken in staat haar impact op lokale Afrikaanse economieën te begrijpen en managen

De opdracht

Door velen wordt de aanwezigheid van bedrijven zoals Heineken in Afrika gezien als bron van economische activiteit, banen en salarissen. Anderen zien bedrijven als onttrekkers van (harde) valuta en die uit zijn op goedkope arbeid. Heineken heeft ons in 2006 gevraagd om de effecten van haar activiteiten te kwantificeren door het uitvoeren van sociaal- economische impact studies van Heineken operaties over de hele wereld. Tot dusver hebben we 17 individuele studies afgerond, verschillende scenario analyses uitgevoerd en een instrument ontwikkeld dat Heineken’s impact op sub-Sahara Afrika in beeld brengt.

De oplossing

Door het in kaart brengen van Heineken’s activiteiten in de economieën waarin zij actief is en het identificeren van de relaties die zij in dat proces ontwikkelt, tonen we de verstrekkende impact van Heineken op deze economieën en samenlevingen. Naast geldstromen zijn er ook niet-materiële bijdragen bijvoorbeeld in de vorm van kennisoverdracht.

Op basis van diepteanalyses van 7 van de 18 landen waar Heineken actief is in sub-Sahara Afrika, hebben we een schatting gemaakt van Heineken’s impact op de gehele regio.

De voordelen

De resultaten helpen Heineken het debat over de impact van de private sector op nationale economieën te verdiepen en stellen het management in staat zakelijke beslissingen te nemen gebaseerd op feiten en robuuste analyse. De studies laten bijvoorbeeld zien hoe Heineken door lokaal in te kopen de lokale sorghum markt stimuleert. Door middel van betere zaden en technieken worden kleinschalige boeren geholpen hun opbrengsten te verhogen, en zo hun omzet en inkomen te verbeteren.

Steward Redqueen heeft bovendien nationale Heineken organisaties geholpen bij het communiceren van de resultaten van de studies met belangrijke stakeholders zoals leveranciers, distributeurs, overheid en NGO’s.

Voor meer informatie, klik hier

De resultaten van Steward Redqueen’s studie hebben ons daadwerkelijk geholpen beter inzicht te krijgen in de positieve impact van ons bedrijf in Rwanda. De informatie heeft onze gesprekken en dialogen met relevante belanghebbenden, zoals de overheid, verrijkt. Ik waardeer de focus en praktische manier waarop Steward Redqueen dit soort innovatieve management informatie heeft verkregen en gepresenteerd.
Door Platenga
Managing Director Heineken Rwanda