English version making business work for society

Implementatie

Een organisatie kan niet zonder inzicht in duurzaamheid en impact. Analyse en strategiebepaling zijn belangrijk, maar het echte succes hangt af van effectieve implementatie. Het proces van het maken van plannen tot en met de uitvoering daarvan, kent vele hobbels. Wij helpen organisaties om daarmee om te gaan en tot échte resultaten te komen. Enkele voorbeelden hiervan zijn:

  • Training van (senior) medewerkers van ontwikkelingsbanken, lokale banken en private equity fondsen op het gebied van ESG (environmental, social and governance) issues (Promerica)
  • Interim-management onder meer om een duurzaamheidsstrategie te ontwikkelen en de implementatie te versnellen (Mediq)
  • Round-table meetings organiseren en faciliteren waarin sectorbreed een dialoog plaatsvindt over duurzaamheidsuitdagingen (Roundtable for Sustainable finance in Paraguay)
  • CEO meetings faciliteren waarin overeenstemming wordt bereikt over actieplannen voor duurzaamheid en de bijbehorende doelen (KBA)
  • Communicatie-instrumentarium ontwikkelen ten behoeve van het informeren, betrekken en enthousiasmeren van medewerkers (ABN AMRO)