Studie voor CDC Group: Wat is de link tussen energieproductie en banen?

In een onderzoek voor CDC hebben we de routes verkend waardoor verbeteringen in de beschikbaarheid, betaalbaarheid en betrouwbaarheid van elektriciteitsvoorziening impact heeft op bedrijven en huishoudens. Onze studie heeft met name onderzocht of meer en betere energie heeft bijgedragen aan het creëren van banen en het verbeteren van het levensonderhoud in Oeganda.

Om de effecten van betere, goedkopere en betrouwbaardere energie aan de werkgelegenheid in de private sector te kwantificieeren, hebben we een combinatie van macro- en micro-analyse gebruikt. Onze aanpak bestond uit het modelleren van deze routes op basis van beschikbare industrie- en macro-economische gegevens, evenals gegevens verzameld tijdens een energiespecifiek onderzoek onder meer dan 100 bedrijven in Oeganda. We hebben ook de bredere ontwikkelingseffecten van electriciteit op levensonderhoud geanalyseerd door middel van enquêtes onder huishoudens in gemeenschappen met en zonder electriciteit.

We schatten dat de investeringen in energieopwekking en distributie geleid hebben tot een stijging van het BBP van Oeganda met 2,6% en de creatie van zo’n 201.600 banen. We vonden ook dat de causaliteit tussen elektrificatie en het genereren van gezinsinkomen niet eenvoudig is: gebieden met hogere inkomens hebben de neiging om eerder elektriciteit te krijgen dan armere gebieden en elektrificatie verhoogt de inkomens van niet-arme huishoudens slechts bescheiden.

We concluderen in onze studie dat om werkgelegenheid te stimuleren, moeten elektriciteitssector investeringen primair gericht zijn op het verhogen van het productieve gebruik van elektriciteit door de private sector. Daarnaast heeft elektriciteitstoegang een paar niet-financiële voordelen voor huishoudens, zoals een betere kwaliteit van het onderwijs en de gezondheidszorg. Daarom moeten rurale elektrificatieprojecten gericht zijn op onderwijs- en zorginstellingen.

Klik hier voor de volledige studie.