‘Duurzaamheid in de Boardroom’ nu gratis in pdf te verkrijgen

In de zomer van 2017 publiceerde Wouter Scheepens zijn boek ‘Duurzaamheid in de Boardroom’

Twintig jaar ervaring in duurzaamheid deed hem destijds de vraag stellen in welke mate het onderwerp geland was bij bestuurders en commissarissen van multinationals. Is duurzaamheid een onderdeel geworden van het besluitvormingsmechanisme in grote bedrijven? En wat zijn daar de effecten dan van? Hij interviewde leden van raden van bestuur en raden van commissarissen, alsmede academici en deed veel desk-research.

De uitkomsten gaven een teleurstellend beeld. Er was de nodige activiteit, maar veel daarvan was gericht op de ‘ratings game’. Toch is het een positief boek: Wouter signaleert een aantal zaken die hoop geven. Zo neemt de samenwerking tussen grote en kleine bedrijven toe om ‘at scale’ duurzame producten naar de markt te brengen.

Meer informatie over het boek en de lancering vind je hier:  https://www.stewardredqueen.com/nl/insights/nieuws/boek-duurzaamheid-in-de-boardroom-gelanceerd/

Het boek haalde de longlist van 50 beste managementboeken van 2018. Inmiddels is de gedrukte versie al enige tijd uitverkocht.

Daarom is besloten het gratis ter beschikking te stellen in pdf-vorm. Zou je graag een exemplaar ontvangen? Stuur dan een email aan: wouter.scheepens@stewardredqueen.com