Boek ‘Duurzaamheid in de Boardroom’ gelanceerd

Wouter Scheepens, partner bij Steward Redqueen, heeft een boek geschreven over duurzaamheid in de Boardroom. 

Op 26 juni 2017 werd dit boek gepresenteerd tijdens een druk bezochte bijeenkomst. Het aantal aanwezigen onderstreept de actualiteit van de ontwikkelingen die Scheepens beschrijft. Bedrijven worstelen om waardecreatie en hun maatschappelijke bijdrage effectief aan elkaar te koppelen. Raden van Bestuur en Raden van Commissarissen moeten meer de regie nemen en inzetten op echte verankering van duurzaam ondernemen op basis van een maatschappelijke missie.

De boekpresentatie
De boekpresentatie werd opgeluisterd door een aantal ervaringsdeskundigen. André Veneman, directeur duurzaamheid en HSE van AkzoNobel, belichtte hoe duurzaamheid bij zijn bedrijf stevig is ingebed. Er is geen twijfel dat het bijdraagt aan waardecreatie en men houdt ook na de recente ontwikkelingen rond PPG vast aan de ingeslagen weg. Inge Brakman, commissaris en toezichthouder, schetst een ontwikkeling naar een breder waardebegrip. Het bruto nationaal product heeft een te eenzijdige financiële focus. Het is wenselijk ook binnen een bedrijf tot reflectie op bredere waardecreatie te komen; dit vergt wel visie. Stel je ook de vraag wat de ziel van het bedrijf is. Nanno Kleiterp, tot voor kort CEO van FMO, ging in op de rol van de financiële sector. Die kan een cruciale rol spelen bij de realisatie van de Sustainable Development Goals. Daarvoor zijn in absolute zin aanzienlijke bedragen nodig, maar afgezet tot de balanstotalen valt dat relatief alleszins mee. Ook Kleiterp onderstreept de noodzaak tot een breder bewustzijn dat hiervoor nodig is. Maria van der Heijden, de directeur van MVO Nederland, onderstreept het belang van echte actie en samenwerking. We hebben genoeg van ‘gebabbel in de groene bubbel’ en moeten inzetten op daadwerkelijke transitie. In haar werk ziet zij geweldige voorbeelden die navolging verdienen. De sprekers geven aan dat het boek van Scheepens nuttige inzichten aanreikt die tot actie inspireren. Facilitator Maurits Groen zei dat dit een belangrijk boek is omdat het bedrijven helpt te bepalen waar ze zelf staan in duurzaamheid en dat het uitnodigt tot een ‘diepere verandering’. Daardoor kan echt een vliegwiel ontstaan waarbij waardecreatie en maatschappelijke bijdrage hand in hand gaan. Het is dan ook een optimistisch boek.

Het boek in de publiciteit

Koos Groenewoud schreef een recensie over het boek en die vindt u hier.

Een interview van Wouter met de Nederlandse Vereniging van Banken, staat hier.

Een interview van Wouter met de Duurzaambedrijfsleven.nl, staat hier.

Consultancy.nl over het boek van Wouter, hier.

Aanvullende informatie over de inhoud van het boek staat hier.

En mocht u een exemplaar willen bestellen dan kan dat hier.