Artikel ‘Compliance experts en duurzaamheidsmanagers moeten meer samenwerken’

In Tijdschrift voor Compliance, nr 4 (juli 2018) schrijft partner Wouter Scheepens dat de compliance en duurzaamheid discipline in gezamenlijkheid tot betere resultaten kunnen komen. Drie focusgebieden zet hij centraal:

  • de values en purpose van een organisatie en de vertaling in acties en echte verandering;
  • de focus op lange termijn waardecreatie; en
  • het ondersteunen, challengen en aanspreken van topmanagement.

Volgend op het onderzoek voor zijn boek Duurzaamheid in de Boardroom blijft een uitgangspunt voor Scheepens dat het belangrijker is dan ooit dat een iedereen in een organisatie weet waar deze voor staat. Het in lijn daarmee handelen is de basis van lange termijn succes.

Klik hier voor de link naar het artikel.