Afghan Credit Guarantee Foundation

We hebben een evaluatie uitgevoerd van ACGF en het monitoring en evaluatie systeem verbeterd

De Afghan Credit Guarantee Foundation (ACGF) verschaft credit guarantees voor leningen aan het Afghaanse midden- en kleinbedrijf (MKB). Deze garanties worden verstrekt door partnerschappen met Afghaanse financiële instituties en hebben als doel toegang to financiering en werkgelegenheid in deze uitdagende context te verbeteren. ACGF is gevestigd in Berlijn en Keulen, en ook in Kabul in Afghanistan.

ACGF’s Bestuur heeft Steward Redqueen gevraagd om een onafhankelijke evaluatie van ACGF te leveren. De opdracht richtte zich op de credit guarantee activiteiten, technical assistance, en het monitoring en evaluatie systeem. Het onderzoek omvatte een kwantitatief aspect gericht op de prestaties van de bijna 3,700 verstrekte guarantees, drie unieke enquêtes (onder andere onder 380 Afghaanse MKB bedrijven), interviews met stakeholders.

Het rapport en de presentatie voor ACGF’s Bestuur leverden waardevolle inzichten en concrete aanbevelingen om de impact van ACGF verder te verbeteren. Door de unieke karakteristieken van ACGF biedt het rapport ook belangrijke lessen voor andere financiële instellingen in complexe landen zoals Afghanistan. Op basis van ons onderzoek biedden we ook aanbevelingen voor het verbeteren van het M&E systeem, middels een workshop gehouden in ACGF’s hoofdkantoor in Berlijn.