BOM Capital

Tool voor duurzaamheid in investeringsbeslissingen BOM 

De Brabantse Ontwikkelingsmaatschappij (BOM) spant zich in voor een innovatieve en veerkrachtige Brabantse economie met duurzaam concurrentievermogen binnen een globaliserende wereld.  BOM Capital is gericht op risicodragend investeren (equity en achtergestelde financiering) in startende en groeiende innovatieve ondernemingen en het bevorderen van een doorlopende kapitaalketen in Brabant (ketenregie). Hoe kunnen we op een effectieve manier onze duurzaamheidsambities integreren in de ‘tool box’ van onze investment officers? Dat was de vraag die BOM Capital, ons stelde. 

Duurzaamheid is een onderdeel van de strategische focus van de BOM. Maar men wilde investment officers een tool geven die hen zou helpen om duurzaamheidsrisico’s en kansen te identificeren en om die onderdeel te maken van de dialoog met portfoliobedrijven. In samenwerking met een team van hun investment managers hebben wij deze tool ontwikkeld.