Egyptian Banking Institute

Een leergang duurzaam bankieren voor Egyptische bankiers   

De Egyptian Banking Institute (EBI), de officiële trainingsinstelling van de Egyptische centrale bank, richt zich op het ontwikkelen van vaardigheden van professionals in de financiële sector. 

EBI vroeg Steward Redqueen om een trainingsprogramma te ontwikkelen dat Egyptische bankiers kennis laat maken duurzaamheid. Het programma bestond uit twee delen: een tweedaagse in Caïro en een vijfdaagse studiereis naar Nederland. Voor de training in Cairo hebben we een speciaal programma ontwikkeld dat specifiek ingaat op de eigenschappen en uitdagingen van de Egyptische financiële sector.  Tijdens de studiereis bezochten de deelnemers duurzame voorlopers uit de Nederlandse financiële sector zoals ABN AMRO, NVB, Rabobank, PGGM en Triodos.   

Het gecombineerde trainingsprogramma heeft de deelnemers waardevolle inzichten geboden in de relevantie van duurzaamheid voor financiële sector in het algemeen en hun eigen organisaties in het bijzonder. Daarnaast heeft het programma geresulteerd in vruchtbare kennisdeling tussen de Egyptische en Nederlandse financiële sector.