GroFin

Wij hebben een model ontwikkeld om de directe en indirecte economische impact van GroFin’s investeringen te meten.  

GroFin is een ontwikkelingsfonds dat kleine en groeiende bedrijven financiert in Afrika en het Midden-Oosten. Een belangrijke doelstelling van het fonds is om inclusieve groei en werkgelegenheid te genereren. 

Om haar strategie te optimaliseren en stakeholder communicatie te verbeteren, heeft GroFin Steward Redqueen gevraagd inzicht te bieden in hoe haar financiering bijdraagt aan deze doelstellingen.  

Wij hebben een robuust en praktisch model ontwikkeld om de impact van GroFin’s portfolio bedrijven op de samenlevingen waarin zij actief zijn te meten. Wij hebben GroFin inzicht gegeven in zowel de directe als indirecte bijdrage van portfolio bedrijven aan het genereren van werkgelegenheid en inkomens. Hiermee hebben wij de voorheen onbekende effecten gerelateerd aan de waardeketens van portfolio bedrijven inzichtelijk gemaakt.  

Onze inzichten helpen GroFin bij het sturen op haar strategische doelen, en zijn waardevolle input voor stakeholder dialogue. GroFin gebruikt onze resultaten en visuals haar jaarlijkse impact rapportage.