Kenyan Innovative Finance Facility for Water

We hebben een monitoring en evaluatiesysteem ontwikkeld voor de Kenyan Innovative Finance Facility for Water 

De Kenyan Innovative Finance Facility for Water (KIFFWA) is een iNairobi gevestigde financieringsfaciliteit die projectontwikkelaars van waterinfrastructuur ondersteunt. Het heeft een innovatieve aanpak omdat het projecten in de ontwikkelingsfase ondersteunt. Dit is een fundamentele fase is in de ontwikkeling van waterinfrastructuurprojecten, maar tegelijk een fase waarin het vaak lastig is financiering te vinden. 

De raad van bestuur van KIFFWA vroeg Steward Redqueen een systeem te ontwikkelen om de economische, sociale en ontwikkelingsresultaten die door de faciliteit zijn behaald (of die naar verwachting zullen worden behaald) effectief en efficiënt in kaart te brengenWe voerden diepgaand onderzoek uit en spraken met alle relevante belanghebbenden. Op basis daarvan ontwikkelden we een beleid en een praktische toolkit die KIFFWA helpt om op effectieve en efficiënte wijze de door KIFFWA behaalde resultaten te volgen. 

De toolkit wordt continu gebruikt om nieuwe investeringskansen te identificeren, additionele financiering voor waterinitiatieven te mobiliseren, investeringsbeslissingen te optimaliseren en verantwoording af te leggen aan donoren, projectontwikkelaars en externe belanghebbenden.