Kenyan Sustainable Finance Initiative

CEO Roundtable voor de Initiative for Sustainable Finance in Kenia 

De Keniaanse financiële sector besliste via de Kenya Bankers Association (KBA) om een ​​gezamenlijk initiatief op te zetten ter bevordering van duurzame financiering; het KBA Sustainable Finance Initiative. Dit initiatief zou de mogelijkheden onderzoeken voor harmonisatie van financieringsvoorwaarden en tegelijkertijd de kennis van de sector op het gebied van duurzaam bankieren vergroten.  

Steward Redqueen werd geselecteerd om het overleg tussen de KBA-leden tijdens de CEO Roundtable te faciliteren. En na het rondetafelgesprek hebben we geholpen bij de ontwikkeling van het strategisch kader van Sustainable Finance Guiding Principles voor Kenia.  

Op basis van deze principes en in overeenstemming met de Vision 2030 van de Keniase regering, kwamen de banken een strategie overeen om met de sector een bijdrage te leveren aan concurrende Keniaanse economie waarin de private- en publieke sector zich inzet voor duurzame economische groei, financiële inclusie, en tegelijkertijd klimaatverandering, sociale uitsluiting en grondstoffenschaarste bestrijdt.  

Het initiatief was een eerste stap in een proces dat Kenia onderdeel zal maken van een groeiende groep opkomende landen waar banken en overheden duurzame financieringskaders en -prikkels creëren.