NN Investment Partners

Wij hebben NN IP’s European Sustainable Infrastructure Debt fonds geholpen bij het ontwikkelen van hun duurzaamheidsstrategie 

NN IP heeft het European Sustainable Infrastructure Debt opgezet om in te spelen op de groeiende vraag naar toekomstbestendige investeringen in infrastructuur die naast stabiele lange-termijn financiële rendementen voor beleggers ook bijdragen aan een duurzamere economie. Het infrastructuur team van NN IP heeft Steward Redqueen gevraagd hen te helpen bij het ontwikkelen van een duurzaamheidsstrategie en informatie voor investeerders.  

Samen met NN IP hebben we een raamwerk ontwikkeld dat laat zien via welke wegen het fonds bijdraagt aan een inclusieve, efficiënte, veerkrachtige en koolstofarme economie, van de missie van het fonds tot aan de ultieme visie die het fonds voor ogen heeft. Daarnaast hebben we indicatoren gedefinieerd op project- en portefeuilleniveau om de prestaties van elke investering te meten en om de duurzaamheidseffecten van de portefeuille te monitoren. Het raamwerk helpt NN IP bij het verkrijgen van inzicht in duurzaamheidsprestaties van investeringen, en bij het aantonen van de bijdrage van deze investeringen aan doelstellingen van investeerders en de Duurzame Ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties.  

Het al in een vroeg stadium uitstippelen van een duidelijke, samenhangende duurzaamheidsstrategie heeft bewezen zeer nuttig te zijn bij het communiceren van de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen van het fonds naar interne en externe stakeholders.