Rabobank

Een sectoranalyse en risicomatrix die richting geeft aan de duurzaamheidsstrategie van de Rabobank 

De Rabobank is een van de grootste banken in Nederland en wereldwijd een toonaangevende voedsel- en landbouwbank. De bank streeft er naar om bij te dragen aan de welvaart in Nederland en oplossingen voor de mondiale voedselvraagstukken. 

In lijn met hun nieuwe missie ” Growing a Better World Together”, wil de Rabobank duurzaamheid verder integreren in de kernactiviteiten van de bank. De Bank vroeg hierbij de hulp van Steward Redqueen.  

Om de interne discussies en beslissingen te sturen, heeft Steward Redqueen een onafhankelijk onderzoek gedaan naar de duurzaamheidsrisico’s, ontwikkelingen en thema’s voor een selectie van economische (sub) sectoren. Het onderzoek biedt een overzicht van huidige en toekomstige duurzaamheidsrisicovoor 17 Rabobank-relevante sectoren. Verder biedt het onderzoek inzichten in de mogelijkheden die de Bank bezit om deze risico’s te mitigeren. 

De praktische risicomatrix helpt de Rabobank strategische keuzes te maken die zowel bedrijfs- als duurzaamheidsdoelen bereiken.