Roundtable for Sustainable Finance Paraguay

We hebben geholpen de Roundtable for Sustainable Finance in Paraguay op te zetten 

 

Vier grote banken in Paraguay (Banco Continental, Banco Regional, Sudameris Bank en Visión Banco) hadden al duurzaamheidscriteria geïmplementeerd in hun kredietsystemen om de belangrijkste milieu- en sociale risico’s in hun portefeuilles aan te pakken. Hoewel hun aanpak vergelijkbaar was (Steward Redqueen had ze allemaal geadviseerd), wilden de banken harmoniseren en hun krachten bundelen om klanten betrekken bij de duurzaamheidskwesties van het land.  

De vier banken verzochten Steward Redqueen om assistentie bij het opzetten van de Roundtable for Sustainable Finance; een platform voor samenwerking en kennisuitwisseling over duurzaamheid  tussen aangesloten banken. De basis is gelegd met een aantal duurzame financieringsprincipes waaraan alle aangesloten banken zich houden. Om ervoor te zorgen dat de Roundtable effectief functioneert, hielp Steward Redqueen bij het opzetten van het bestuursorgaan en het definiëren van doelen, activiteiten en regels.  

De Roundtable heeft drie duidelijke voordelen opgeleverd voor haar leden. Ten eerste heeft het een gelijk speelveld gecreëerd voor de vier banken. Ten tweede bood het de banken een platform om klanten te bereiken, duurzaamheidskwesties te bespreken en financieringsmogelijkheden te identificeren. En last but not least, het hielp de vier banken om zichzelf te positioneren als moderne instellingen met een scherp oog voor hun maatschappelijke verantwoordelijkheid.