Stichting DOEN

We hebben een evaluatie uitgevoerd van de impact investeringsportefeuille van de Stcihting DOEN (DOEN Participaties) 

DOEN Participaties is de impact investeringstak van Stichting DOEN. Het hoofddoel van DOEN Participaties is het realiseren van een positieve impact op de maatschappij, door startende duurzame of sociale ondernemers te ondersteunen. DOEN Participaties is de afgelopen 25 jaar uitgegroeid tot de grootste impact investeerder voor duurzame en sociale startups in Nederland. Op dit moment bestaat het portfolio uit 65 participaties en converteerbare leningen en 11 fondsinvesteringen. 

DOEN vroeg Steward Redqueen om een ​​onafhankelijke evaluatie van de portefeuille uit te voeren. We hebben een uitgebreide data analyse uitgevoerd, managementsystemen gestest en interviews en bedrijfsbezoeken uitgevoerd. Zo hebben we gezamenlijk de investeringsstrategie en selectie en de daaruit resulterende groene en sociale prestaties van het portfolio beoordeeld. 

Het onderzoek heeft geresulteerd in presentatie voor het management met inzichten in de impact, de sterke en zwakke punten van de inevsteringsstrategie van DOEN Participaties, identificering van lessen en concrete aanbevelingen voor het verder verbeteren van de effectiviteit en impact van DOEN Participaties.