TVM

Een toekomstvisie voor TVM 

TVM is de Europese coöperatieve verzekeraar voor transport, logistiek en binnenvaart. Het bedrijf wordt herkend en gewaardeerd als gespecialiseerde, innovatieve partner die veilig transport mogelijk maakt door risico’s te onderkennen, te voorkomen of te verzekeren 

Zowel de verzekeringssector als de transportsector hebben te maken met vergaande (technologische) veranderingen die impact kunnen hebben op de activiteiten van TVM. Om houvast te krijgen bij het ontwikkelen van een visie voor 2025, is Steward Redqueen gevraagd daar een onderzoek naar te doen. De centrale onderzoeksvraag was: “Hoe kan TVM voorsorteren op de belangrijkste ontwikkelingen en haar leidende positie behouden?” 

Wij hebben het topmanagement, leden, stakeholders en experts geïnterviewd over de uitdagingen in de markt en verwachtingen over de toekomst. Daarnaast hebben wij uitvoerig deskresearch gedaan naar de nieuwste ontwikkelingen in transport en verzekeringen. De implicaties hiervan zijn in kaart gebracht en vertaald in strategische opties die de Raad van Bestuur in haar besluitvorming mee kan nemen.