UN Principles for Responsible Investment (PRI)

Het Principles for Responsible Investment (PRI) initiatief is ontstaan rondom de notie dat er in de asset management sector te weinig rekening gehouden werd met duurzaamheid en de zogeheten ‘environmental, social and governance’ (ESG) factoren. In de afgelopen tien jaar heeft de organisatie meer dan 1500 investeerders en experts bij elkaar gebracht, met als doel bij te dragen aan de ontwikkeling van een duurzaam globaal financieel systeem. Steward Redqueen werd gevraagd om de performance van PRI onafhankelijk te evalueren. 

Aan de hand van 40 interviews, een survey ingevuld door meer dan 450 belanghebbenden en uitgebreid literatuuronderzoek hebben we de impact van de PRI over het laatste decennia geanalyseerd en aanbevelingen gegeven voor de toekomst. Ons onderzoek wees uit dat PRI veel lof verdient voor het feit dat verantwoord beleggen stevig op de agenda van de sector en beleidsmakers is gekomen. Tegelijkertijd kan gesteld worden dat de daadwerkelijke integratie van verantwoord beleggen in kernprocessen nog diepgang mist.  De PRI en de bij haar aangesloten partijen moeten nog een tandje bijzetten om deze verandering daadwerkelijk te realiseren. Het rapport geeft drie aanbevelingen. Ten eerste moet er meer consensus zijn over waar de PRI voor staat en de consequenties die dit heeft voor de aangesloten investeerders. Daarnaast PRI moet meer focus aanbrengen in haar activiteitenTen derde wordt gesteld dat het rapportageproces van de PRI waarmee de betrokken investeerders verantwoording afleggen waarschijnlijk kan worden verbeterd. 

Matthew McAdam PRI’s Directeur Communicatie zei: “Het doel was om input te krijgen voor de consultatie van onze leden en andere stakeholders over de strategische richting van de PRI. Steward Redqueen heeft een sterk rapport afgeleverd dat reflecteert op de successen maar ook waardevolle aanbevelingen geeft voor de toekomst. Het is een uitdaging om de essentie van 10 jaar PRI in 30 pagina’s samen te vatten. We waarderen het eindresultaat en de samenwerking met het Steward Redqueen team.” 

Voor de link naar ons rapport klik hier.