Verbond van Verzekeraars

Strategische heroriëntatie voor het Verbond van Verzekeraars 

Het Verbond van Verzekeraars is een belangenvereniging van particuliere verzekeraars in Nederland. De leden van het Verbond vertegenwoordigen samen meer dan 95 procent van de verzekeringsmarkt. De verzekeringssector opereert in een zeer dynamische omgeving en staat voor een aantal grote uitdagingen. De mogelijke implicaties hiervan voor het Verbond waren voor de directie aanleiding om in 2014 te starten met een proces van de strategische heroriëntatie. Steward Redqueen werd gevraagd dit proces te begeleiden. 

Op basis van een aantal scenario’s en ankerpunten werden teams geformeerd bestaande uit medewerkers van het Verbond. Deze teams ontwikkelden de bouwstenen voor een strategisch plan. In onze rol als begeleider waren wij zowel sparring-partner voor als uitdager van de teams. Gedurende dit proces is een breed scala aan onderwerpen behandeld. De dynamiek in de sector en de weerbarstigheid van enkele vraagstukken leverden de nodige dilemma’s op. Intensieve samenwerking leidde tot een voorstel van de directie aan het bestuur. Het Verbond heeft mede door dit proces de prioriteiten voor de komende jaren aangescherpt. Op basis van de gekozen lijn werd de implementatie van de goedgekeurde plannen door een projectteam uitgevoerd en de verantwoordelijkheid naar de lijn gedelegeerd.