VluchtelingenWerk Nederland

Wij onderzochten de impact van VluchtelingenWerk Nederland 

Als enige organisatie in Nederland komt VluchtelingenWerk op voor vluchtelingen in alle fasen van hun verblijf in Nederland: als zij asiel aanvragen, tijdens de procedure en na erkenning als zij in Nederland mogen blijven en met inburgering en integratie aan de slag moeten. Ook asielzoekers die geen status krijgen en terug moeten naar het land van herkomst kunnen op ondersteuning van VluchtelingenWerk rekenen bij die terugkeer. Maar wat is de maatschappelijke impact van het werk van VluchtelingenWerk Nederland? Steward Redqueen werd gevraagd daarop een eerste antwoord te geven en de bedoelde en onbedoelde effecten zichtbaar maken van het werk van VluchtelingenWerk. 

Het onderzoek heeft geleid tot kwalitatieve en kwantitatieve uitkomsten. Het opkomen voor vluchtelingen en hen bijstaan in de verschillende procedures resulteert primair in kwalitatieve impact op deze levens van de betrokken mensen. Vluchtelingen voelen zich meer welkom en worden begeleid en ondersteund bij integratieproces en bij hun persoonlijke ontwikkeling (stappen op de “participatieladder”). Een deel van de inzet van VluchtelingenWerk laat zich ook kwantitatief uitdrukken. Zo resulteert de begeleiding naar onderwijs en werk in maatschappelijke opbrengsten en worden maatschappelijke besparingen gerealiseerd door onder meer financiële educatie. 

Jan van der Werff, Directeur VluchtelingenWerk Oost-Nederland, concludeerde: “Dit onderzoek heeft waardevolle inzichten geboden, biedt houvast voor onze organisatie en ondersteunt onze dialoog met externe belanghebbenden zoals gemeenten, partnerorganisaties en financiers. Wij waarderen het werken met Steward Redqueen: hun aanpak is pragmatisch en oplossingsgericht met een goed oog van de uitdagingen waar wij voor staan.”