Onze missie

Onze missie is ‘making business work for society’. Wij zijn een gespecialiseerd adviesbureau dat wereldwijd opdrachten uitvoert op het gebied van impact en duurzaamheid.

Net als andere organisaties wil elk bedrijf leven in harmonie met de omgeving, verduurzamen en rentmeester zijn voor mens en milieu. Tegelijkertijd heeft elk bedrijf te maken met stevige concurrentie. In een globaliserende economie zorgt de combinatie van beide elementen voor dilemma’s, uitdagingen en bovenal kansen. 

Sinds 2000 is de gemene deler van de klanten met wie we mee werken dat ze hun impact op de maatschappij in kaart willen brengen en actief beïnvloeden. Daar helpen wij ze mee.