Coca-Cola

We hebben Coca-Cola in staat gesteld de sociaaleconomische impact op markten over de hele wereld te begrijpen 

De Coca-Cola Company en haar bottelingspartners leveren meer dan dranken in de landen waar ze actief zijn: ze bieden een bron van economische groei en innovatie. Coca-Cola ondersteunt banen, belastinginkomsten en inkomens voor huishoudens en bedrijven, deelt best practices binnen de lokale markt en voert milieu- en sociale projecten uit in de gehele waardeketen. 

Echter, het ontbrak Coca-Cola lange tijd aan betrouwbare informatie over de omvang van de lokale impact. Daarom heeft Coca-Cola aan Steward Redqueen gevraagd om de sociaaleconomische impact in meer dan 40 markten in Afrika, Azië, Europa en Latijns-Amerika te quantificeren. 

We quantificeerden de direct en indirecte socio-economische impact van Coca-Cola op basis van een pragmatisch datagedreven model, dat financiële informatie van Coca-Cola en nationale statistieken combineert. Op basis van onze analyse hebben we de ripple effects van de lokale activiteiten van Coca-Cola op de economie en de bijdrage aan de werkgelegenheid en het bruto binnenlands product (bbp) van landen aangetoond. Door de resultaten te koppelen aan de sociaal-economische prioriteiten die door de regering van een land zijn bepaald, plaatsen we de bevindingen in een bredere context. In enkele markten hebben we ook de ecologische voetafdruk van Coca-Cola geanalyseerd en (belasting) scenarioanalyses uitegevoerd om inzicht te bieden in de implicaties van managementbeslissingen en nationale beleidsveranderingen. 

Een van deze onderzoeken was voor de Coca-Cola Company in Marokko in 2015. De bevinding van deze studie was dat de Coca-Cola Company ongeveer 27.400 banen ondersteunt, 0,3% van de werkgelegenheid in Marokko, en MAD 3,5 miljard aan salarissen, belastingen en winst, gelijk aan 0,4% van het Marokkaanse BBP. Deze impact van het Coca-Cola-systeem vondt plaats in tal van sectoren in de Marokkaanse economie, variërend van suikerraffinaderijen tot verpakkingsbedrijven en tot transporteurs en distributeurs. 

De resultaten van onze studies, zoals die in Marokko, illustreren hoe diep de waardeketen van het Coca-Cola-systeem en de  sectoren van een economie met elkaar verbonden zijn. Dit diepere inzicht in de lokale sociaaleconomische bijdrage van Coca-Cola ondersteunt het bedrijf in zijn externe communicatie en stakeholderdialogen. Door robuuste gegevens ter beschikking te hebben die een positieve bijdrage aan de samenleving aantonen, kan Coca-Cola haar exploitatievergunning versterken en potentiële mogelijkheden identificeren om de positieve impact van haar activiteiten te maximaliseren in de markten waar het actief is.