ECPA

Een studie over de effecten van EU wetgeving op inkomens, productiviteit en werkgelegenheid in de agrarische sector 

Om hun gewassen te beschermen en zich te verzekeren van stabiele inkomsten, hebben boeren in de EU hebben een aantal mogelijkheden: een zogenaamde gereedschapskist van middelen en maatregelen. De gereedschapskist bestaat uit onder andere gewasbeschermingsmiddelen, gewasrotatie en landbouwtechnieken. EU wetgeving op gewasbeschermingsmiddelen kan de gereedschapskist beperken, wat de economische levensvatbaarheid van de Europese landbouw onder druk kan zetten.  

Om te begrijpen in hoeverre een beperkte gereedschapskist invloed heeft op de inkomsten van de agrarische sector, heeft ECPA (European Crop Protection Association) Steward Redqueen de opdracht gegeven de huidige waarde van 75 risicovolle stoffen voor de Europese landbouw te onderzoeken. 

De studie onderzoekt wat de effecten zijn op de productieviteit en opbrengsten van boeren, hun winstgevendheid, banen, koolstofvoetafdruk en landgebruik. Het werk is gebaseerd op vergelijkbare studies uitgevoerd door Wageningen University, het Andersons Centre, het Humboldt Forum en Teagasc op nationaal of productniveau.De studie is aanvullend op onderzoeken naar de effecten van gewasbeschermingsmiddelen op milieu en gezondheid; om zo een volledig beeld te krijgen van de maatschappelijke effecten van pesticide-gebruik.  

Het project omvat tot nu toe 16 EU landen en meer dan 45 verschillende gewassen. ECPA gebruikt de resultaten om belanghebbenden te informeren en te betrekken en biedt de basis voor een evenwichtige discussie over de toekomst van de EU-landbouw.