FISEA

We hebben onafhankelijke evaluatie uitgevoerd van het op Afrika gerichte impact fonds FISEA 

Het Fonds d’investissement et de soutien aux entreprises en Afrique (FISEA) is een investeringsfonds van EUR 250 miljoen dat gericht is op het creëren van werkgelegenheid en economische groei in Afrika. FISEA werd in 2009 opgericht door de toenmalige president van Frankrijk en wordt beheerd door PROPARCO. FISEA heeft momenteel investeringen in 41 projecten, waarvan 30 investeringsfondsen en 11 bedrijven in heel Afrika. 

In opdracht van het Franse Ontwikkelingsagentschap (AFD) voerde Steward Redqueen een onafhankelijke evaluatie en impactmeting van het fonds uit. De evaluatie richtte zich op de investeringsstrategie en –selectie van FISEA, de toegevoegde waarde en de ontwikkelingsimpact van het fonds. Het project omvatte een kwantitatieve analyse van de portefeuille van 500+ bedrijven, een enquête onder fondsmanagers, interviews met belanghebbenden en bedrijfsbezoeken in heel Afrika. 

Het onderzoek heeft geresulteerd in een rapport met inzicht in de impact, de sterke en zwakke punten van de strategie, de lessen en concrete aanbevelingen voor het verbeteren van de effectiviteit en impact van FISEA.