Global Environment Facility

We hebben bijgedragen aan een evaluatie van de samenwerking van de Global Environment Facility met de private sector 

De Global Environment Facility (GEF) werd aan de vooravond van de Rio Earth Summit in 1992 opgericht om wereldwijde uitdagingen met betrekking tot het milieu aan te pakken. Sindsdien heeft de GEF meer dan $ 17,9 miljard geïnvesteerd en een extra $ 93,2 miljard aan cofinanciering gemobiliseerd voor meer dan 4500 projecten in 170 landen. 

Het bedrijfsleven speelt een cruciale rol bij de overgang naar duurzame ontwikkeling door oplossingen en financiering te bieden voor wereldwijde milieuproblemenDaarom vroeg de Independent Evaluation Unit van de GEF aan Steward Redqueen een onderzoek te ontwikkelen naar de kloof tussen vraag en aanbod in groene financiering en naar de mogelijkheden voor de GEF om effectiever met de private sector om te gaan. We hebben diepgaand onderzoek verricht en verschillende enquêtes en interviews met meer dan 50 belanghebbenden uitgevoerd. 

Het resulterende rapport analyseert de sterktes en zwaktes van de wijze waarop de GEF samenwerkt met de private sector en biedt inzichten, lessen en aanbevelingen voor het versterken van deze samenwerking. Klik hier voor het volledige rapport.