Green Climate Fund (GCF)

We hebben een methodologie ontwikkeld om co-financiering en het leverage-effect van de Green Climate Fund te monitoren 

Het Green Climate Fund (GCF) is een wereldwijd financieel mechanisme opgezet door de UNFCCC dat investeert in projecten in ontwikkelingslanden die zich bezighouden met klimaatverandering. Een van de belangrijkste doelstellingen van het fonds is om zoveel mogelijk additionele klimaatinvesteringen te genereren (het zogeheten ‘leverage-effect’ of hefboomeffect). 

De GCF vroeg Steward Redqueen een methodologie te ontwikkelen om op structurele wijze te kunnen monitoren hoeveel extra financiering het genereert via investeringen. We hebben diepgaand onderzoek uitgevoerd naar de methodes van verschillende ontwikkelings- en klimaatfinanciers. Op basis van de inzichten uit ons onderzoek en de prkatijk van de GCF tot nu toe, hebben we een methodologie ontwikkeld die cofinanciering, leverage en alle gerelateerde aspecten van klimaatfinanciering voor de GCF definieert. We hebben ook een standaardmethode voor de GCF ontwikkeld om het leverage-effect te berekenen en mee te nemen bij het beoordelen van investeringsvoorstellen, inclusief een berekeningsinstrument. Ten slotte hebben we betrokken personeel opgeleid in het toepassen van de methodiek. 

De resulterende methodologie en tool stelt de GCF in staat om het hefboomeffect op een individueel project en portfolio-brede basis te beoordelen. Dit stelt de GCF in staat de voortgang te volgen in de richting van het doel om USD 100 miljard klimaatfinanciering te mobiliseren voor ontwikkelingslanden.