IFC

Wij hebben onderzocht hoe het ondersteunen van MKB bijdraagt aan het bestrijden van fragiliteit in DRC 

Om groei in fragiele staten te katalyseren heeft IFC, een van de organen van de WereldBank Group,  een programma opgezet voor middelgrote en kleine bedrijven (MKB) in deze landen. Een van de fondsen dat als onderdeel van dit programma risicokapitaal en technische bijstand heeft verkregen van IFC is hetCentral Africa SME Fund (CASF)..  

Om meer inzicht te krijgen in de effecten van het programma, heeft IFC heeft Steward Redqueen gevraagd te onderzoeken hoe CASF’s investeringen in MKB bijdragen aan het versterken van werkgelegenheid en het bestrijden van fragiliteit in de Democratische Republiek Congo (DRC).  

Om deze vraag te beantwoorden hebben wij een uitgebreide studie uitgevoerd, waarbij we de waardeketens van de door CASF ondersteunde Congolese bedrijven hebben geanalyseerd, hun bijdrage aan werkgelegenheid hebben gekwantificeerd, en het verband met fragiliteit in DRC in kaart hebben gebracht. Het onderzoek combineerde kwantitatieve en kwalitatieve data door gebruik te maken van zowel macro-economische en financiële data, als diepte-interviews met de fondsmanager en ondernemers.   

Het eindrapport illustreert hoe een fonds succesvol kan investeren in MKB in een fragiele staat, en daarbij kan bijdragen aan banen en inkomens. Daarnaast biedt het rapport duidelijke aanbevelingen over hoe fragiliteitsrisico’s kunnen worden gemitigeerd en kansen benut.