The Student Hotel

Vormgeven van een duurzaamheidsstrategie en -framework voor The Student Hotel 

The Student Hotel biedt state-of-the-art faciliteiten die de manier van leven, werken en reizen beïnvloeden en die het ‘student-zijn’ herdefiniëren. Steward Redqueen was gevraagd om bij te dragen aan de ontwikkeling en implementatie van een duurzaamheidsstrategie bij The Student Hotel. Samen met deze dynamische organisatie zijn heldere en ambitieuze doelen gesteld om te zorgen dat The Student Hotel beter kan sturen op haar impact.  

Middels een aantal brainstormsessie met het management van The Student Hotel is het gelukt om ideeën over de organisatie, duurzaamheid en ambities te vertalen naar een duurzaamheidsstrategie en –framework. Het framework bestaat uit een zestal thema’s: groene gebouwen, verantwoord inkopen, minimale voetafdruk, diverse gemeenschap, leefbare wijken, en een ondernemende & bewuste beweging. Met name de laatste drie factoren maken ons inziens, The Student Hotel uniek.  Na afloop van de eerste fase is The Student Hotel aan de slag gegaan met de ontwikkeling van een impact dashboard, wat inzicht geeft in de vooruitgang verschillende key performance indicators, op Nederlandse en buitenlandse locaties.Gedurende een periode van drie maanden heeft Steward Redqueen op interim-basis ondersteuning geboden bij de implementatie van de duurzaamheidsstrategie. Tijdens deze periode zijn tevens de duurzaamheidsambities gepubliceerd op haar website.