Home » Bloed, zweet, maar samen: nieuw boek partner Wouter Scheepen…

Bloed, zweet, maar samen: nieuw boek partner Wouter Scheepens

Samen met Harry Hummels en Erlijn Sie schreef onze partner Wouter Scheepens het boek ‘Bloed, Zweet, maar Samen. Een boek over samenwerken voor een betere wereld. Wat kun je als lezer verwachten? Laten we beginnen met een voorbeeld:

“Niaga had een geweldig idee om tapijt duurzamer te maken. De ondernemers liepen tegen barrières op, ze kregen de technologie niet opgeschaald. En daar zijn wij toevallig heel goed in. Wij zagen het zitten en zijn erin gestapt.”

De stap van Dimitri de Vreeze, co-CEO van DSM, markeerde de ontwikkeling en productie van het eerste volledig circulaire tapijt. Naast opschaling beschikte DSM ook over de technologie om circulair het tapijt en de rug te verbinden. De samenwerking vormt een prachtig voorbeeld van een innovatie die partijen niet zelfstandig hadden kunnen realiseren. Het partnership heeft een enorme uitstraling gekregen. Op het gebied van tapijten stelt Niaga haar patent tegen vergoeding beschikbaar aan andere tapijtproducenten, waarmee een vliegwiel in gang is gezet. Tegelijkertijd is het bedrijf op zoek gegaan naar alternatieve toepassingen. Dat leidde in 2021 tot de introductie van het eerste volledig circulaire matras – ontwikkeld in samenwerking met Auping.

Onze samenleving staat voor talrijke uitdagingen op sociaal, maatschappelijk en milieugebied. Bedrijven kunnen daar een bijdrage aan leveren en worden ook geacht dat te doen, zoals blijkt uit het appel van de Verenigde Naties op bedrijven om bij te dragen aan de Sustainable Development Goals. De vernieuwing die hiervoor noodzakelijk is realiseren bedrijven echter niet op zichzelf. Het voorbeeld van Niaga en DSM wijst uit dat technologische doorbraken vaak pas tot stand komen in samenwerking tussen innovatieve aanjagers en gevestigde partijen. De eerste groep beschikt over ideeën, de tweede over kapitaal, kennis, netwerken en toegang tot markten waardoor nieuwe producten en diensten tot stand komen en succesvol kunnen worden geïntroduceerd. Van deze vormen van enkelvoudige samenwerking zijn veel voorbeelden, waaronder Seepje en Albert Heijn, De Vegetarische Slager en Unilever, of Kipster en Lidl.

Innovatieve producten en diensten dragen bij aan een duurzamere, rechtvaardiger en inclusievere wereld. Soms vraag het aanpakken van de maatschappelijke uitdagingen echter om verandering van systemen. De eerste vormen van microfinanciering door Muhammad Yunus of de introductie van M-PESA in Kenia hebben een belangrijke bijdrage geleverd aan het openen van markten voor mensen die tot dan toe geen toegang hadden tot financiële dienstverlening. Hier zijn hele nieuwe industrieën ontstaan die bijdragen aan het versterken van de economische zelfredzaamheid voor degenen aan de onderkant van de economische en maatschappelijke piramide. Steeds meer gevestigde bedrijven realiseren zich dat zij actief moeten bijdragen aan het veranderen van de economische, sociale en maatschappelijke ketens in samenwerking met andere stakeholders. We spreken dan over vormen van meervoudige samenwerking.

De praktijk wijst uit dat het samen aanpakken en oplossen van maatschappelijke uitdagingen veel voordelen biedt die ondernemingen alleen niet kunnen realiseren. Tegelijkertijd is samenwerken in al zijn fasen lastig. Het werkt soms als de polen van een magneet. Ze trekken elkaar aan en kunnen zorgen voor een goede klik. Maar als de verkeerde polen tegenover elkaar staan stoten ze elkaar af en voel je de spanning. Vrijwel elk partnership kent momenten waarop de partijen elkaar even niet kunnen vinden en de belangen tegengesteld zijn. Het is dan zaak om op basis van een gedeelde visie en communicerende waarden de problemen te analyseren en een voor beide partijen aanvaardbare oplossing te vinden. Dat klinkt simpel, maar in werkelijkheid vergt dat bloed, zweet en tranen.

Het boek Bloed, zweet, maar samen, gaat in op de kansen en uitdagingen van samenwerking tussen innovatieve en gevestigde bedrijven gericht op een betere, duurzamere en rechtvaardiger wereld. Het staat stil bij diverse vragen die in dit proces opkomen. Wat vragen deze vormen van samenwerking? Hoe komen ze tot stand? Wat drijft partijen om samen te werken en waar lopen ze in de praktijk tegenaan? En niet te vergeten: wat bewerkstelligen ze door samenwerking? Na lezing van het boek weet u wat samenwerking vergt en wat talrijke start-ups, scale-ups en grote ondernemingen hebben gedaan om tot verandering te komen. In het belang van zichzelf, het partnership en de wereld.

Het boek is te bestellen bij de lokale boekhandel, maar ook via managementboek.nl en bol.com